Glomera montana Rchb.f.

Agrostophyllum reineckeanum Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 25:602 (1898) – TypeReinecke 297 (holotype B, lost; iso E, G)

Glomera samoensis Rolfe, Bull. Misc. Inform. Kew 1908:414 (1908) – TypeFunk 11 (holotype, K)

Glomera gibbsiae Rolfe, J. Linn. Soc., Bot. 39:176 (1909) – TypeGibbs 807

Glomera reineckeana (Kraenzl.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni. Veg. 9:96 (1911)

Glomera rugulosa Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni. Veg. beih. 1:287 (1912)- TypeSchlechter 18200 (holotype B, lost)

Glossorhyncha gibbsiae (Rolfe) Schltr. Bot. Jahrb. Syst. 58:81 (1922)

%LABEL% (%SOURCE%)